اخبار بین الملل
انعقاد قرارداد فروش گاز میان SNOC و SEWA امارات
تسویه بخشی از طلب دانا گاز از مصر
بی پی مجوز همکاری با ایران را به دست آورد